DE PRODUCTIE IN AZIË DRAAIT WEER OP VOLLE TOEREN. VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
MVO

Next International wil eraan bijdragen dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen. Hiermee wordt een bedrijfscollectief bewustzijn gecreëerd dat het mogelijk maakt ook met onze partners en afnemers constructieve initiatieven op te zetten, die gericht zijn op het verantwoord inzetten van mensen en gebruik van grondstoffen.

Dit zijn onze uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoorde productie in Azië:

Next International is actief als afnemer, toeleverancier en adviseur en streeft ernaar in al deze rollen, samen met onze partners, op een duurzame en verantwoordelijke wijze te acteren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering. Het MVO-beleid van Next International richt zich op de drie dimensies People, Planet en Profit. Op sociaal en milieutechnisch gebied wordt een balans gezocht met de winstdoelstellingen.

Next International committeert zich aan de wet- en regelgeving. Gecertificeerde kennis van ISO 9001, ISO 14001 en ISO 26000 maken ons een sparringpartner voor ieder bedrijf dat kwaliteit en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft.

Next International heeft met alle partners in Azië contractuele afspraken over arbeid en milieu. Onze partner in Azië, TrueNorth, heeft een Nederlandse leiding die naar verantwoorde maatstaven de omstandigheden en uitvoering van de overeenkomst controleert en rapporteert. Dit met respect voor de cultuur, wetten en regels in het betreffende land.

Next International hanteert sectorspecifieke uitgangspunten zoals Forest Stewardship Council (FSC) en Fair Wear Foundation (FWF) als standaard in al ons denken en doen met onze partners. Wij richten ons hierbij op de kennis en aanbevelingen van MVO Nederland. Next International volgt de ontwikkelingen binnen MVO Nederland nauwlettend en implementeert deze kennis in haar eigen praktijk.

Wij denken graag met u mee om invulling te geven aan de MVO-doelstellingen van uw bedrijf.